OHR report: China bright for electrics but not North America

Докато продажбите на електрическо оборудване са обещаващи в Китай и блестят в Европа, перспективите в Северна Америка са мрачни, твърди Off-Highway Research

Off-Highway Research публикува новаторско проучване на пазарите на електрическо строително оборудване по света. Приемането е изненадващо високо в Китай, а Европа показва проблясъци, но в Северна Америка обемите са ниски и перспективите са лоши.

В новия доклад се разглеждат продажбите на машини, които традиционно са с дизелов двигател, но за които започват да се предлагат електрически варианти с батерии и прикачен електрически двигател.

Той разглежда шест групи: компактни гъсенични товарачи, гъсенични багериминибагери, телескопични товарачи, колесни багери и колесни товарачи. В него не са включени машини, които отдавна са електрифицирани, като например ножичните подемници.

В световен мащаб през миналата година са продадени малко под 7300 електрически строителни машини, като по-голямата част от тях са били средни колесни товарачи в Китай. Това представлява 0,6% дял на електрическото оборудване в световен мащаб.

Ако това ви се струва малко, то продажбите на електрически машини в Северна Америка през миналата година са били едва над 250 единици, което представлява едва 0,07% от пазара. Това бяха почти изцяло малки машини с работно тегло 10 метрични тона (22 000 фунта) или по-малко. Най-популярни бяха компактните гъсенични товарачи и минибагерите.

Песимистични перспективи

Прогнозата на Off-Highway Research не е оптимистична. Въпреки че темповете на растеж ще бъдат добри – очаква се сложният годишен темп на растеж (CAGR) за електрическото оборудване да надхвърли 50 % – обемите ще останат незначителни. По същество, ако нямате нищо и то нарасне с 50 %, все още нямате нищо.

Off-Highway Research Off-Highway Research

Прогнозата е, че до 2028 г. продажбите на електрооборудване ще достигнат 3000 единици годишно, т.е. 1 %.

Защо толкова песимистично?

Една от пречките за внедряване е, че няма много електрически машини; очаква се темпото на въвеждане да остане бавно; а тези, които са налични, са насочени повече към европейските пазари, отколкото към северноамериканските. Изключение прави компактният гъсеничен товарач, който се купува почти изключително в Северна Америка.

Вторият проблем е, че фокусът върху отдаването под наем не използва силните страни на електрическото оборудване. Икономическият аргумент се основава на общите разходи за притежание, включително по-ниските разходи за енергия. Но компактното оборудване се продава предимно на фирми за отдаване под наем, които няма да видят тази полза.

Друг проблем е, че данъците върху горивата в Северна Америка са по-ниски, отколкото в Европа, така че икономическият аргумент е по-трудно да се изтъкне.

Тарифите утежняват ситуацията

И накрая, обявените през май общи мита върху китайските електромобили включват в определението и строително оборудване, което означава, че този внос ще бъде обложен със 100 % мита. Това би могло да доведе до увеличаване на сегашната 2,5-3 пъти по-висока цена в сравнение с дизеловите машини до 5-6 пъти по-висока цена от тази на традиционните машини.

Това засяга не само китайските марки, но и международните производители на оригинално оборудване, които произвеждат своето електрическо оборудване в Китай.

И дори да не започваме с напрежението между защитниците на зелените технологии като Агенцията за опазване на околната среда на САЩ и Калифорния, които са в противоречие с някои други щати и части от бизнес общността.

Related Posts