Ticab е производител на високо качествени машини за пътно строителство и поддръжка – гудронатори, фугиращи машини, инфрачервени нагреватели за асфалт, рециклатори за асфалт, песъкари и други. Водещи компании, в 43 страни по света, използват оборудването за пътно строителство и поддръжка на Ticab.

Гудронатори (разпръсквачи на битумна емулсия)

Ticab предлагат гудронатори модели BS-200, BS-500 и BS-1000, които се използват за дейности по ремонти и асфалтиране на пътищата, прилежащите им зони, за запълване на пукнатини и запечатване на фуги. 

Фугиращи машини

Фугиращите машина на Ticab са с капацитет 500 и 70 литра и са предназначени за запечатване с битумна фугираща паста на ръбове и пукнатини в асфалтова настилка, ремонт на битумни и бетонови пукнатини и др. Фгиращите машини са предпочитани от повечето компании за пътно поддържане на пътища, летища, мостове и др. 

Песъкари

Песъкарите се използват за разпръскване на сол/пясък и смеси от тези два материала по пътища, магистрали, летища, мостове и тротоарни алеи. Те са лесни за монтиране на товарни платформи или на превозни средства като пикапи.

Земмекоп ЕООД; гуднонатори; машини за запечатване на пукнатини; улични прахосмукачки; нагреватели за асфалт; рециклатори за асфалт; уплатняващи машини; песъкари;