Гудронатор TICAB BS-1000

Гудронатор TICAB BS-1000

Описание 

Гудронаторът Ticab BS-1000 е предназначен за грундиране на повърхности преди поставяне на асфалт, за асфалтиране на близко стоящи зони, както и запълване на пукнатини с битумна емулсия. Битумната емулсия се подава директно от резервоара с капацитет 1000 l, който е монтиран върху  фиксиращата  платформа.

Гудронатор Ticab BS-1000 има модерна отоплителна система и собствена почистваща система

Гудронаторът Ticab BS-1000 разполага с отоплителна система, която позволява разпръскване на битумна емулсия и в студено време.

Ticab BS-1000 разполага и със собствена почистваща система, термален сензор и усторйство за ръчно разпръскване.


Технически характеристики на гудронатор Ticab BS-1000

  • Производителност – 36 l/min
  • Ширина на разпръскване – 2,2 m
  • Почистваща система – 3-нива, дизелово гориво.
  • Самоизпомпваща функция на резервоара
  • Монтиран на рамка или ремарке според желанието на клиента
  • Отоплителна система на емулсионния резервоар
  • Капацитет на резервоара за емулсия: 1000 l
  • Възможност за свързване на допълнителен компресор за почистване на лентата за разпръскване
  • Термален сензор – механичен
  • Устройство с маркуч за ръчно разпръскване
Гудронатор TICAB BS-1000; Пръскачката за битумна емулсия; TICAB BS-500; BS-500; Пръскачката за битумна емулсия TICAB BS-1000; Пръскачката за битумна емулсия BS-1000; Пръскачката за битумна емулсия TICAB; Гудронатор TICAB; Гудронатор BS-1000; Ticab гудронатор; Ticab пръскачката за битумна емулсия; почистваща система; термичен сензор; маркуч за ръчно разпръскване; отоплитена система; Пръскачката за битумна емулсия Ticab BS – 1000 има почистваща система на три нива с дизелово гориво. Може да се монтира на рамка с колела или ремарке според желанията на клиента. Термичния сензор и отоплителната система позволяват битумнатата емулсия да се разпръсква и в студено време. Маркуча за ръчно пръскане позволява по презино използване на битумната емулсия при по трудно достъпни места.

Разгледайте още машини за пътно поддържане на Ticab на нашия сайт.