Гудронатор Ticab BS-500

Гудронатор TICAB BS-500

Описание на гудронатор Ticab BS-500

Гудронатор Ticab BS-500 е предназначен за грундиране на повърхности преди поставяне на асфалт, при асфалтиране на близко стоящи зони, както и за запълване на пукнатини с битумна емулсия. Битумната емулсия се подава директно от резервоар с капацитет 500 l, който се монтира директно върху  фиксиращата  платформа. Отоплителната система позволява битумна емулсия да се разпръсква в студено време. Пръскачката за битумна емулсия разполага със собствена почистваща система. Изработен върху рамка, или монтиран на ремарке пръскачката за битумна емулсия BS-500 е с удобен дизайн и лесна за придвижване.

Технически характеристики 

  • Производителност: 28 l/min
  • Ширина на разпръскване на битумна емулсия: 1,7 m
  • Почистваща система: 3-нива, дизелово гориво
  • Самоизпомпваща функция на резервоара
  • Монтиран на рамка или ремарке според желанието на клиента
  • Отоплителна система на емулсионния резервоар
  • Капацитет на резервоара: 500 l
  • Автономни дюзи
  • Устройство за ръчно разпръскване
Гудронатор TICAB BS-500; Пръскачката за битумна емулсия; TICAB BS-500; BS-500; Пръскачката за битумна емулсия TICAB BS-500; Пръскачката за битумна емулсия BS-500; Пръскачката за битумна емулсия TICAB; Гудронатор TICAB; Гудронатор BS-500; Ticab гудронатор; Ticab пръскачката за битумна емулсия; отоплителна ситема на резервоара; Земекоп ЕООД; мобилен удобен дизайн; стоманена рамка; топлоизолиран емулсен резервоар; Пръскачката за битумна емулсия с топлоизолиран резервоар има ширина до 2 метра; почистваща система на 3 нива и дизелово гориво; Земекоп; техника за пътно поддържане
Разгледайте още машини за пътно поддържане на Ticab на нашия сайт.